Τι είναι το FTP και πως το χρησιμοποιώ

Το FTP προέρχεται από τα αρχικά “File Transfer Protocol” και είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο από όλους για την μετακίνηση αρχείων από και προς τον κεντρικό μας διακομιστή (Server).

Σύνδεση:
Για να συνδεθείτε στο προσωπικό FTP σας θα πρέπει αρχικά να έχετε ενοικιάσει το όνομα χώρου, να έχετε ενεργοποιήσει το πακέτο φιλοξενείας σας και να έχουν ενημερωθεί οι DNS Servers.
Στην συνέχεια θα χρειαστείτε κάποιο FTP Client (πρόγραμμα για την μεταφορά αρχείων). Τέτοιου είδους προγράμματα μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο Internet. Κάποια από αυτά είναι τα FileZilla και το SmartFTP.

Για να συνδεθείτε μπορείτε να πληκτρολογήσετε στον περιηγητή σας (Internet Explorer, Firefox, Opera κ.α.) εφόσον αυτός το υποστηρίζει την διεύθυνση ftp.όνομα_χώρου.gr, όπου “όνομα_χώρου” το όνομα της σελίδας σας.
Τα βήματα της σύνδεσης είναι:
1. Πληκτρολογούμε στον περιηγητή μας ftp.όνομα_χώρου.gr
2. Εισάγουμε όνομα χρήστη (Username) και κωδικό πρόσβασης (Password) τα οποία μας δώθηκαν από τον πάροχο μας.
3. Απενεργοποιούμε την επιλογή “Passive Mode” εφόσον έχουμε την δυνατότητα
4. Μπένουμε στον φάκελο “httpdocs” και ανεβάζουμε τα αρχεία που θέλουμε.

Χρησιμοποιώντας κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα FTP η διαδικασία και οι επιλογές που μας δίνονται είναι πολλαπλάσιες από ότι να χρησιμοποιοήσουμε απλά τον περιηγητή μας.