Θέλω ένα όνομα χώρου αλλά ανήκει σε άλλον

Για να βρείτε τον καταχωρήτη σας ή που ανήκει κάποιο όνομα χώρου ή απλά να ελέγξετε την διαθεσιμότητα ενός ονόματος χώρου (domain name) μπορείτε απλά να επισκεφτείτε την σελίδα του “Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής”